Vadelman viljely

Viljelyn edellytykset

Kainuun olosuhteissa talvivauriot lienevät suurin vadelman viljelyä haittaava tekijä. Tämän vuoksi suotuisan paikan valinta vadelmaviljelyksille ja talvenkestävien lajikkeiden viljely on erittäin tärkeätä. Lämpimät, aurinkoiset rinteet ja keveät kivennäismaat sopivat parhaiten


Viljelmän perustaminen

Vadelmaa voidaan viljellä tasamaalla ilman katetta kun maalaji on vettä hyvin läpäisevää ja viljelmä on rinteessä. Lämpö- ja vesioloja voidaan parantaa viljelemällä katetussa harjussa.

Katteeksi käy muovi, kangas tai eloperäiset materiaalit kuten olki, puunkuori tai hake. Riviväleihin kannattaa kylvää nurmi.

Riviväli valitaan tuennan mukaan, mielellään vähintään 3 metriä, jotta kasvusto pysyy ilmavana ja valoisana. Sopiva istutustiheys voi olla 0,5 metrin välein. Myöhempinä vuosina pyritään leikkaamalla jättämään noin 10-20 kasvuversoa rivimetrille.


Tuenta

Pystytuennassa vadelman versot sidotaan rivinkohdalle noin 1-1,2 metrin korkeudelle pingotettuun lankaan yksitellen. Pitkä- ja rentoversoisilla lajikkeilla tai tuulisilla paikoilla käytetään kahta lankaa, n. 0,9 – 1 metrin korkeudella ja toista noin 0,4 m ylempänä. Tuennassa voidaan käyttää myös rinnakkaisia parilankoja, joiden väliin versot ohjataan.

V-tuennalla saadaan suurempi sato kuin pystytuennalla. Rivin kohdalle pystytetyissä tukitolpissa on noin 1,2-1,3 metrin korkeudella 0,7-1,0 metriä leveä vaakalauta, jonka päissä on tukilangat. Satoversot taivutetaan keväällä kummallekin sivulle ja sidotaan tukilankoihin. Kasvuversot saavat kasvaa vapaasti ylöspäin keskelle riviä, johon ne talveksi tuetaan. Versoja jätetään V-tuennassa 16-20 kpl rivimetrille.


Hoito kasvukaudella

Kastelu

Vadelman vedentarve on suuri. Etenkin kesäkuun lopulla ja heinäkuussa kukinnan ja marjojen muodostumisen aikainen kuivuus alentaa satoa merkittävästi.

Lannoitus

Vadelma pärjää niukahkolla lannoituksella, mikäli maan rakenne on kunnossa. Liiallinen typpilannoitus johtaa liian rehevään kasvuun, jolloin talvenkesto ja marjominen heikkenevät.

Rikkatorjunta

Rikkatorjunta rivistä on tärkeää, koska tiheä rikkakasvusto vaikeuttaa pensaan alaosien poimintaa ja lisää homeisuutta.

Kasvinsuojelu

Puhtaalla taimiaineistolla estetään monien satoa alentavien tautien leviäminen (mm. versolaikku, virustaudit). Härmä ja harmaahome leviävät usein lehtiin ja marjoihin. Sienitauteja torjutaan pitämällä kasvusto ilmavana ja mahdollisimman kuivana ja välttämällä kasvuston vioittamista. Tuholaisista haitallisin on vattukuoriainen, 4-5 mm pitkä harmaanruskea kovakuoriainen, joka vioittaa nuppuja ja kukkia. Vattukuoriaista voidaan torjua ruiskutuksin esim. pyretriinivalmisteilla.

Leikkaus 

Vadelmaa on leikattava, että kasvusto pysyisi tuottoisana ja helposti poimittavana. Kasvusto leikataan mieluiten myöhään syksyllä tai varhain keväällä lepotilaisena. Satoa tuottaneet versot poistetaan, ja kasvuversot harvennetaan sopivalle tiheydelle aivan maan rajasta leikaten. Korkeita kasvustoja voidaan myös latvoa. Sopiva latvontakorkeus voi olla esim. 1,7-2 metriä.