Mansikan viljely

Viljelyn edellytykset

Mansikka soveltuu viljeltäväksi koko Suomessa pohjoisimpia alueita lukuun ottamatta. Viljelyyn soveltuvat parhaiten loivasti viettävät, harvan puuston suojaamat paikat. Maalajeista parhaita ovat hikevät, moreenimaat. Jäykillä savimailla juuriston talvivauriot voivat olla huonoina talvina merkittävät. Hyvin perustettu ja hoidettu mansikkamaa antaa runsasta satoa vähintään 5 vuotta ja kohtuullista satoa aina 10 vuoteen saakka.

Viljelmän perustaminen

Muovikateviljely

Mansikkaa viljellään yleensä muovikatteisessa harjussa. Kotitarveviljelyssä muovia kestävämpi mansikkakangas on hyvin suosittua. Viljelyharju on 15-20 cm korkea ja 60-80 cm leveä. Muovi tai kangas levitetään kattamaan koko harjun ja liepeet kiristetään mullan alle. Rivivälit annetaan yleensä kasvaa leikattavaa nurmea tai katetaan rikkaruohojen kasvua estävällä orgaanisella katteella. Suunniteltu mansikkamaa kannattaa kesannoida ainakin yhden vuoden ennen perustamista. Kesannoinnilla ehkäistään monivuotisia rikkakasveja, useita maalevintäisiä tauteja sekä maassa pesiviä mansikan tuholaisia.

Peruslannoitus

Mansikkamaa kannattaa kalkita hyvin ennen muovin levitystä. Kalkkimäärä voi olla jopa 80kg/a. Peruslannoituksena voidaan käyttää Puutarha Y-Lannosta tai Marjalannosta 2-4 kg/a.

Taimitarve ja istutus

Mansikan taimitarve vaihtelee istutustavasta riippuen 2 - 5 tainta/penkkimetri. Paririvissä taimet istutetaan vuorottain, taimivälin ollessa n. 40 cm. Yksittäisissä riveissä taimiväli on 30 – 50 cm. taimia voidaan istuttaa koko kasvukauden ajan käytettäessä pottitaimia. Riittävä kosteus istutuksen jälkeisinä viikkoina on tärkeää.

Taimet istutetaan aiempaan syvyyteensä. Erityisesti lehtien keskellä olevan kasvupisteen peittymistä mullan alle on varottava. Mansikkamaan perustamisessa kannattaa käyttää aina puhtaita taimia, joilla ehkäistään useita taimien mukana leviäviä tuhoisia tauteja. Terveillä taimilla satopotentiaali on jopa 50% suurempi kuin vanhoista kasvustoista lisätyillä rönsytaimilla.

Hoito kasvukaudella

Rikkatorjunta

Rikkakasvit torjutaan taimien tyveltä kitkien. Rivivälikasvuston leikkaaminen on tärkeää, että mahdolliset kukkivat kasvustot eivät kilpailisi pölyttäjistä. Hyvin hoidettu riviväli edistää myös kasvuston tuulettumista ja säilymistä terveempänä.

Lannoitus

Kasvukaudella annettavan lannoituksen tarve mansikalle on hyvin vähäinen. Liikaa typpeä on varottava. Erityiset marjalannoitteet ovat parhaimpia ohjeiden mukaisesti käytettyinä.

Kasvitautien torjunta

Useat taudit on torjuttavissa käyttämällä puhtaita taimia sekä istuttamalla riittävän harvaan. Sateisina kesinä harmaahome voi saastuttaa marjasadon. Harmaahomeen ja mansikkahärmän torjuntaan on olemassa useita eri valmisteita joiden ruiskutusajankohta on mansikan kukinta-aikaan. Yleensä samat aineet tehoavat molempiin tauteihin.

Tuholaisten torjunta

Mansikalle hankalimmat tuholaiset ovat mansikkapunkki, jonka torjuntaan ei ole kotitalouksiin soveltuvia aineita. Parhaiten mansikkapunkin leviämistä ja kasvuston saastumista voi estää käyttämällä terveitä taimia sekä uusimalla saastuneen kasvuston kokonaan samalla kertaa. Hillanälvikästä ja vattukärsäkästä voi torjua monilla yleistorjunta-aineilla tuholaisten ilmaantuessa kasvustoon.