Herukan viljely

Viljelyn edellytykset

Herukka on sopeutunut Suomen oloihin suhteellisen hyvin. Suomeen jalostetut herukkalajikkeet kestävät ja tuottavat satoa oloissamme lähes poikkeuksetta. Herukalle kannattaa valita kevyt maalaji: moreenit ja hietamaat soveltuvat hyvin. Kapillaarinen vedennostokyky on erittäin tärkeää ominaisuus hyvälle herukkamaalajille.

Viljelmän perustaminen

Maa kannattaa kesannoida ennen herukkamaan perustamista monivuotisten rikkakasvien hävittämiseksi. Myös vanhat herukkamaat kannattaa pitää muutamia vuosia kokonaan toisella kasvilajilla maanväsymisen ehkäisemiseksi.

Herukkaa voidaan kasvattaa aivan tasamaalla tai pienessä harjussa. Liiallinen kosteus on ehkäistävä riittävällä ojituksella. Kotitarveviljelyssä herukkamaa voidaan perustaa muovikatteeseen, jolloin pensaiden alle jäävän maanhoito helpottuu.

Ennen istutusta maa on kalkittava ja peruslannoitettava maa-analyysin ohjeiden mukaan. Yleisesti ottaen herukan ravinteiden tarve on aika vähäinen. Mikäli maa on normaalissa kasvukunnossa, niin riittävä peruskalkitus ja lannoitteen levitys ohjeiden mukaan yleensä riittää.

Herukan astiataimia voidaan istuttaa koko kesän aina maan sulamisesta myöhään syksyyn – maan routaantumiseen saakka. Istutusetäisyys on yksittäispensailla 4-5 m. Riviin istutettaessa taimiväli voi olla jopa alle 50 cm, puna- ja valkoherukoilla hieman harvempi. Riviviljelyssä pensasrivien väliin jätetään 5 - 8 m hoitokaista. Taimet istutetaan yleensä hieman syvempään kuin ne ovat olleet taimistolla. Perussääntö on versojen haaroittumiskohdasta 5-15 cm syvempään.

Hoito kasvukaudella

Hallantorjunta

Herukan kukinta ajoittuu useasti juuri viimeisten keväthallojen aikaan. Jo 0 ºC lämpötilassa alkaa kukkien vioittuminen ja variseminen. Pienet alat voidaan suojata hallalta harsolla. Isommilla alueilla toimivin keino on hallasadetus.

Kastelu

Herukan vedentarve on kuivina kesinä erittäin suuri etenkin raakileiden kasvuvaiheessa. Sopivalla kastelulla saadaan lisättyä marjakokoa reilusti.

Lannoitus

Keväisin herukalle riittää pieni Y-Lannoslisäys ohjeiden mukaan. Raakilevaiheessa voidaan lisätä hieman typpeä, joka kasvattaa marjakokoa. Syksyisin voidaan antaa ohjeidenmukainen syyslannoitus (PK-lannos)

Leikkaus

Herukalle on erittäin tärkeää vuotuinen leikkaus. Mustaherukalla vanhimmat (>5 v.) ja vioittuneet versot poistetaan tyveltä saakka. Sopivin leikkausajankohta on aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, pensaan ollessa lepotilassa (lehdetön). Puna- ja valkoherukan leikkauksessa on oltava hieman varovaisempi ja kokonaisia poistoja tehdään yleensä harvoin.

Kasvinsuojelu

Pahimmat taudit herukoissa ovat yleensä taimiaineiston mukana leviäviä. Siksi onkin tärkeää käyttää puhdasta lisäysaineistoa. Myös oikealla lajikevalinnalla voidaan ehkäistä esim. alttiutta härmään ja harmaahomeeseen. Rivivälien hoidossa voidaan käyttää rikkakasvien torjunta-aineita, mutta helpompaa on laittaa rivivälit nurmelle ja hoitaa ne leikkaamalla.